Samarbeidserklæring mellom EFTA og Panama

EFTA-statene og Panama undertegnet 20. juli 2010 en samarbeidserklæring. Samarbeidserklæringen ble undertegnet av ambassadør Elin Østebø Johansen på vegne av Norge.

EFTA-statene og Panama undertegnet 20. juli 2010 en samarbeidserklæring. Samarbeidserklæringen ble undertegnet av ambassadør Elin Østebø Johansen på vegne av Norge. 

En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land, men leder ikke nødvendigvis til forhandlinger om en handelsavtale.

Norges vareeksport til Panama var på 492 millioner kroner i 2008. Skip og skipsutstyr står for størstedelen av norsk eksport til landet. Importen var på 90 millioner kroner og domineres av bananer.

Gjennom samarbeidserklæringene opprettes det en blandet komité som skal møtes regelmessig. I Den blandede komité kan Norge og Panama ta opp konkrete problemstillinger bedrifter står overfor. Komiteen gir også en arena for å styrke samhandlingen mellom nasjonene og for å promotere handel og investeringer mellom statene samt diskutere muligheten for oppstart av handelsavtaleforhandlinger.