Sjette forhandlingsrunde med India

Sjette forhandlingsrunde mellom EFTA og India fant sted i Geneve 11. – 12. november 2010. Ambassadør Marie-Gabrielle Ineichen Fleisch ledet forhandlingene på vegne av EFTA, mens Additional Secretary fra det indiske handelsdepartementet, P.K. Chaudhery, ledet forhandlingene fra indisk side. Forhandlingspartene karakteriserte møtene som nyttige og konstruktive.

I løpet av de to dager lange forhandlingene hadde partene ekspertmøter om handel med varer og tjenester. Det var en positiv tone på møtene og begge parter ga uttrykk for den gjensidige nytten en handelsavtale vil gi og at fremdriften og møtehyppigheten i forhandlingene bør opprettholdes. India kunne kun stille med en liten forhandlingsdelegasjon denne gangen, og møterunden ble derfor konsentrert om de viktigste forhandlingsområdene som varer og tjenester. India fremholdt betydningen av et balansert forhandlingsresultat, der begge parter får tilbake for de forbedringer som det gir motparten. Partene ble enige om å konsentrere diskusjonene fremover om de høyest prioriterte interessene, og drøfte hvordan disse interessene best kan balanseres mot hverandre. I forhandlingene med India prioriterer Norge markedsadgang for industrivarer, inkludert fisk, samt eksport av tjenester, særlig skipstransport, finansielle tjenester, energitjenester og telekommunikasjonstjenester.

EFTA og India møttes forrige gang i New Delhi 17. – 19. august 2010. For å bygge videre på den gode fremgangen er forhandlingspartene blitt enige om en rekke oppfølgingspunkter også etter denne forhandlingsrunden.

Neste forhandlingsrunde planlegges avholdt i februar 2011.