Handelsavtaler med India og Kina -spørreundersøkelse

Kina og India blir stadig viktigere handelspartnere for Norge og den økonomiske veksten i disse landene skaper store muligheter for norsk næringsliv.

Kina og India blir stadig viktigere handelspartnere for Norge og den økonomiske veksten i disse landene skaper store muligheter for norsk næringsliv. 

Handelsavtaler med Kina og India kan gi norske varer, tjenester og investeringer fordelaktig behandling i disse markedene, og legge til rette for at norske bedrifter er bedre rustet til å møte konkurransen fra utenlandsk næringsliv.  Regjeringen prioriterer å etablere handelsavtaler med både India og Kina, og det ligger an til at forhandlinger med landene kan innledes allerede inneværende år.

Dine erfaringer er viktige
I forkant av forhandlinger med India og Kina ønsker vi informasjon om bedriftenes erfaringer fra handel med Kina og India. Formålet er å kartlegge handelshindringer som norske bedrifter møter i disse markedene, både innenfor investeringer og eksport av varer og tjenester.

Klikk her for å delta i spørreundersøkelsen.

Vi takker alle som tar del i spørreundersøkelsen. Deres erfaringer i og med disse markedene vil utgjøre en viktig og integrert del av norske forhandlingsposisjoner.

Hva kan oppnås gjennom en handelsavtale?
Gjennom forhandlinger vil Norge søke å oppnå fordelaktige betingelser for vår handel med og næringsvirksomhet. Dette kan for eksempel gjøres ved at landene fjerner toll ved innførsel av norske varer, forenkler prosedyrene for innførsel av varer, eller foretar regelendringer som gjør det enklere for norske bedrifter å drive virksomhet i Kina og India. Klikk her for å lese mer om handelsavtaler.