Status etter andre forhandlingsrunde med Kina

Den andre forhandlingsrunden med Kina ble avholdt 3. – 5. desember 2008 i Beijing. Forhandlingsrunden omfattet en rekke forhandlingstema. Forhandlingsrunden ble av begge parter ansett som konstruktiv og nyttig.

Følgende tema ble diskutert:

  • Varehandel herunder industrivarer og landbruksvarer, plante- og veterinære reguleringer (SPS), tekniske handelshindre (TBT), restriktive handelstiltak, opprinnelsesregler og handelsfasilitering
  • Handel med tjenester
  • Immaterielle rettigheter
  • Investeringer
  • Horisontale bestemmelser som for eksempel tvisteløsning
  • Miljø, menneskerettigheter, bedrifters samfunnsansvar (CSR) og arbeidstakerrettigheter

Fra norsk side er det grunn til å være godt fornøyd med forhandlingsrunden. I løpet av runden ble en rekke sentrale forhandlingsområder gjennomgått. Norske posisjoner ble møtt med interesse, men forhandlingene viste også betydelig forskjell i tilnærming på flere områder. Det er lagt et godt grunnlag for den videre prosessen.

Tredje forhandlingsrunde er tentativt satt til mars 2009.