Første forhandlingsrunde mellom EFTA og India

EFTA og India møttes til en første, innledende forhandlingsrunde i New Delhi 6. - 8. oktober 2008. Forhandlingsleder for den indiske siden var Dr. Rahul Khullar, mens ambassadør Marie-Gabrielle Ineichen Fleisch fra Sveits ledet forhandlingene på vegne av EFTA.

EFTA og India møttes til en første, innledende forhandlingsrunde i New Delhi 6. - 8. oktober 2008. Forhandlingsleder for den indiske siden var Dr. Rahul Khullar, mens ambassadør Marie-Gabrielle Ineichen Fleisch fra Sveits ledet forhandlingene på vegne av EFTA.

EFTA og India hadde en nyttig og konstruktiv første forhandlingsrunde, der partene hadde en generell diskusjon om de ulike forhandlingstemaene og ble enige om hovedlinjene for de videre forhandlingene. Begge parter ønsker en bredt anlagt handelsavtale som omfatter temaer som handel med varer og tjenester, immaterielle rettigheter og investeringer.

Handelen mellom Norge og India er i vekst. Norsk eksport til India har opplevd en firedobling de siste ti år. India er et stort marked i vekst, og bare øker i betydning som handelsnasjon. Det er derfor svært positivt at EFTA og India nå har kommet i gang med forhandlinger om en avtale som skal skape gode og forutsigbare vilkår for handelen.

Partene ble enige om å møtes til en neste forhandlingsrunde i Genève 16. - 19. desember i år.