Sylvia Brustad: Økt satsing på handelsavtaler

- Nye handelsavtaler med land som India og Ukraina, vil bli viktige for vår eksport i fremtiden. EFTA-statene er enige om å prioritere dette arbeidet høyt, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad som ledet EFTAs ministermøte på Hamar 22. juni.

- Jeg er glad for at EFTA er tydelig i budskapet sitt om økt satsing på handel. EFTA er i forhandlinger med toneangivende land som India og Ukraina og planlegger forhandlinger med Russland. Den sterke satsingen på handelsavtaler understreker at vi tar sterk avstand fra proteksjonisme. EFTA går foran med et godt eksempel, sier Brustad.

Det forventes en betydelig nedgang i både handel og utenlandsinvesteringer i 2009 som følge av situasjonen i verdensøkonomien.

Høyt forhandlingstempo
Under ministermøtet i Hamar undertegnet EFTA-statene en handelsavtale med Samarbeidsrådet for Gulfen (Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi Arabia).

EFTA er i forhandlinger med India og Ukraina og satser på å innlede forhandlinger med Russland i løpet av året. Forhandlingene med Albania, Peru og Serbia er i ferd med å avsluttes. Det ble enighet om å innlede forhandlinger med Hong Kong og å igangsette en felles forstudie med Vietnam for å undersøke muligheten for en handelsavtale.

- Regjeringen satser tungt på å utvide nettverket av bilaterale handelsavtaler. For meg dreier dette seg om arbeidsplasser. Norge er et lite land med åpen økonomi. Derfor er jeg opptatt av å gi det norske teknologi- og kompetansemiljøet mulighet til å vinne frem på internasjonale markeder, sier Brustad.

I tillegg understreker hun betydningen av miljø og arbeidstakerrettigheter. – Regjeringen er opptatt av å utvikle solide og fremtidsrettede løsninger innenfor disse områdene i handelsavtalene, sier Brustad.