Tiende forhandlingsrunde med India

EFTA hadde møter med India i New Dehli 28. november – 2. desember. Det ble oppnådd god fremdrift, men det gjenstår fortsatt mye arbeid i forhandlingene om eliminering av toll og handel med tjenester. Partene tar fortsatt sikte på å avslutte forhandlingene i løpet av første halvår 2012.

EFTA hadde møter med India i New Dehli 28. november – 2. desember. Det ble oppnådd god fremdrift, men det gjenstår fortsatt mye arbeid i forhandlingene om eliminering av toll og handel med tjenester. Partene tar fortsatt sikte på å avslutte forhandlingene i løpet av første halvår 2012.
 
EFTA og India hadde en møterunde i New Delhi 28. november - 2. desember der en rekke utestående spørsmål ble løst. Forhandlingene på kjerneområder som eliminering av toll og handel med tjenester går imidlertid fortsatt langsomt, og betydelig fremdrift på disse områdene er påkrevet før Norge kan avslutte forhandlingene. Norge ønsker eliminering av industrivaretoll, særlig for kjemikalier, maskiner, måleinstrumenter og fisk. India har gitt positive signaler om hvordan norske interesser på tjenestesektorer som skipsfart og telekommunikasjon kan bli imøtekommet, men det er fortsatt behov for at disse konkretiseres i tilbud. Inntrykket er videre at partene i utgangspunktet har ganske ulike holdninger til hvordan arbeidstakerrettigheter og miljø skal behandles i en handelsavtale. Det er behov for videre konsultasjoner om dette.

Neste forhandlingsrunde er planlagt til New Dehli mars 2012, med mulighet for ekspertmøter i januar.