Tredje forhandlingsrunde med Hong Kong

Tredje forhandlingsrunde mellom EFTA og Hong Kong ble avholdt i Genève 24. – 27. august 2010. Man oppnådde i løpet av runden god fremgang på de fleste områder og partene har fremdeles en målsetting om å kunne ferdigstille forhandlingene i løpet av 2010.

Tredje forhandlingsrunde mellom EFTA og Hong Kong ble avholdt i Genève 24. – 27. august 2010. Man oppnådde i løpet av runden god fremgang på de fleste områder og partene har fremdeles en målsetting om å kunne ferdigstille forhandlingene i løpet av 2010.

EFTA og Hong Kong forhandler om en omfattende handelsavtale, som der det blant annet forhandles om varehandel, handel med tjenester, offentlige anskaffelser, investeringer, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler, handelsforenkling og bærekraftig utvikling.

Neste forhandlingsrunde skal etter planen avholdes i Hong Kong i slutten av november.