Tredje forhandlingsrunde med RuBeKa

Den 3. runden i forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa) fant sted 29. august til 1. september 2011 i Genève. Partene oppnådde fremgang i forhandlingene på en rekke områder.

Den 3. runden i forhandlinger om en handelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa) fant sted 29. august til 1. september 2011 i Genève. Ekspedisjonssjef Jan Farberg ledet forhandlingene for EFTA. Forhandlingene fant sted i en god og konstruktiv tone, og partene oppnådde fremgang i forhandlingene på en rekke områder.

På vareområdet hadde partene en god gjennomgang av bestemmelsene i varekapittelet. Partene vil først starte forhandlingene om eliminering av importtoll når Russland har ferdig nytt WTO-tilbud, som vil være RuBeKas utgangspunkt for tilbudet til EFTA.

Diskusjonen om landbruksvarer ble konsentrert om EFTAs tilnærming for bearbeidede landbruksvarer og EFTAs avtaleforslag. Partene vil utveksle tilbud for landbruksvarer i forkant av neste runde, så fremt Russland har ferdigstilt et konsolidert varetilbud i WTO innen den tid.

Partene fortsatte diskusjonene om struktur og rammeverk for bestemmelser om tjenester og investeringer. Diskusjonen dreide seg særlig om hvilke investeringer som skal omfattes av handelsavtalen og forholdet til bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler.

Forslag til et kapittel om offentlige anskaffelser ble diskutert for første gang, og det var god fremdrift i forhandlingene. Partene ble enig om substansen i en god del av bestemmelsene, men på andre sentrale områder står partene fremdeles langt fra andre. Dette gjelder systemiske spørsmål vedrørende avtalens dekningsområde (terskelverdier mm.), behovet for regulering av anskaffelsesprosedyrer samt nasjonale preferanseprogrammer.

Diskusjonene om EFTAs forslag om å inkludere et eget kapittel om handel og bærekraftig utvikling fortsatte både på forhandlingsledernivå og på ekspertnivå.

EFTA understreket viktigheten av henvisninger til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Dato for neste forhandlingsrunde ble tentativt fastsatt til januar 2012.