Tredje forhandlingsrunde med Ukraina

EFTA og Ukraina gjennomførte tredje forhandlingsrunde i Genève 3.-5. november 2009. Runden var preget av konstruktive diskusjoner og god fremgang på de aller fleste områder, og partene deler en ambisjon om å kunne avslutte forhandlingene i løpet av første halvår 2010.

Temaene som ble diskutert omfattet handel med varer, tjenester, offentlige anskaffelser, investeringer, immaterielle rettigheter, konkurranse, opprinnelsesregler og handelsfasilitering.

Ukraina er et viktig marked for Norge, ikke minst for norsk eksport av fisk og sjømat. Norsk eksport av disse produktene til Ukraina økte med mer enn 26 prosent mellom 2006 og 2008. Den største norske investeringen i landet er Telenors del-eierskap i mobilselskapet Kyivstar.

EFTA og Ukraina møtes etter planen neste gang i Kiev i midten av februar 2010.