Tredje møte i forstudien mellom EFTA og Russland

Det tredje møtet i forstudien mellom EFTA og Russland fant sted i Moskva 3. juli 2008. Forstudien vil gjennomgå handels- og investeringsrelasjonene mellom partene og er planlagt ferdigstilt i november 2008.

Det ble under møtet enighet om å arbeide videre basert på et felles rapportutkast, der nye innspill fra Russland og EFTA vil skrives inn.

Neste møte er planlagt i midten av september i Genève. Innen den tid vil partene utveksle reviderte tekstutkast. Det legges opp til en detaljert gjennomgang av hele utkastet under møtet i september.

Arbeidet med forstudierapporten har hatt god fremdrift, og det tas sikte på at det meste av rapporten skal være ferdigstilt i løpet av september. 
 

Klikk her for å lese mer om Russland