Uformelle konsultasjoner med Russland

EFTA-landene og Russland møttes i Moskva 2. april 2009 for å gjennomgå forberedelser av forhandlingsmandater. EFTA-landene og Russland gjennomførte i 2008 en studie om mulighetene for en handelsavtale. Studien viser at EFTA-landene og Russland gjensidig vil ha fordeler av å inngå en handelsavtale.

EFTA-landene og Russland møttes i Moskva 2. april 2009 for å gjennomgå forberedelser av forhandlingsmandater. EFTA-landene og Russland gjennomførte i 2008 en studie om mulighetene for en handelsavtale. Studien viser at EFTA-landene og Russland gjensidig vil ha fordeler av å inngå en handelsavtale.
 
På møtet 2. april 2009 ble man enige om å fortsette prosessen basert på hovedkonklusjonene fra studien. Arbeidet videre kan baseres på vilkårene for russisk WTO-medlemskap og skal bidra til bedre vilkår enn WTO.

Forhandlingene kan først starte når alle parter har ferdigstilt sine interne forberedelsesprosesser. På møtet var det enighet om at alle partene skal forberede forhandlingsmandater med sikte på å lansere forhandlinger senere i år. Som et ledd i forberedelsesprosessen vil partene møtes igjen i løpet av våren.