Møte mellom EFTA og Singapore kan gi fremgang på tjenesteområdet

Den blandede komité for handelsavtalen mellom EFTA og Singapore møttes i Genéve 13. og 14. mars.

Den blandede komité for handelsavtalen mellom EFTA og Singapore møttes i Genéve  13. og 14. mars.

Representantene fra EFTA-landene og Singapore hadde et konstruktivt møte der de blant annet diskuterte en mulig fremtidig utvidelse av sine forpliktelser på tjenesteområdet. Partene ble blant annet enige om å utveksle ytterligere informasjon i forbindelse med de kravene om økte forpliktelser som EFTA-landene og Singapore har rettet til hverandre på tjenesteområdet på bakgrunn av EFTA-Singapore handelsavtalen. Partene vil fremme reviderte tilbud innen utgangen av september 2007.

Siden handelsavtalen mellom EFTA og Singapore trådte i kraft i 2002, har det vært stor  økning i handelen med tjenester. Det har også vært utvikling på tjenesteområdet i WTO-forhandlingene. Dette er bakgrunnen for at partene i EFTA-Singapore-avtalen nå ønsker å utvide avtalens kapittel om handel med tjenester.

Singapore tok opp på møtet at de vurderer å gi EFTA utvidete konsesjoner basert på hva Singapore har gitt andre handelspartnere siden 2002. EFTA vil også vurdere kravene fra Singapore på tjenesteområdet i lys av de forpliktelser EFTAs har tatt blant annet i handelsavtalen med Sør-Korea som trådte i kraft 1. september 2006."


Klikk her for å sende oss innspill.

Klikk her for å lese med om handelsavtalen med Singapore.