Handel

Strukturert dialog med Tyskland om energi og industriell omstilling

Regjeringen har tatt initiativ til et utvidet og forsterket samarbeid med Tyskland om energi og industriell omstilling.

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa og vår viktigste handelspartner i EU. Norge og Tyskland har mye å tilby hverandre, og det er et stort potensiale for tettere samarbeid om å bygge opp lønnsomme grønne verdikjeder.

Vi har allerede et svært tett samarbeid med Tyskland, og ikke minst innenfor energi. Vi skal bygge videre på dette, for å bidra til ny grønn industri og grønne arbeidsplasser, styrket energisikkerhet og til at vi sammen når våre klimamål. Russlands angrep på Ukraina fremskynder samarbeidet ytterligere. 

Statsminister Jonas Gahr Støre og forbundskansler Olaf Scholz ble i januar i år enige om at Norge og Tyskland skulle etablere en strukturert dialog om energi og industriell omstilling. Neste skritt i arbeidet med en slik strukturert dialog ble tatt da den tyske visekansleren og nærings- og klimaministeren Robert Habeck var i Norge 16. mars og møtte statsminister Jonas Gahr Støre, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland.

Norge og Tyskland skal fremover styrke samarbeidet om fornybar energi, grønn industri og klimapolitikk. Dette omfatter blant annet spesifikke sektorer og områder som hydrogen, havvind, batterier, karbonfangst og -lagring, sirkulær økonomi og grønn skipsfart. Dette framgår av den felles tysk-norske erklæringen som ble utgitt etter møtet mellom ministerne i mars.

Struktur for videre samarbeid

Norge og Tyskland arbeider nå sammen om å utvikle strukturen for det videre samarbeidet og hva som skal bli de første konkrete aktivitetene som skal gjennomføres i fellesskap. Hovedtanken er at man sammen definerer mulighetsrommet på kort, mellomlang og lang sikt, og deretter lager en felles plan for å nå dette. I Norge ledes dette arbeidet av næringsministeren i nært samarbeid med olje- og energiministeren og klima- og miljøministeren.

Tyskland og Norge skal begge gjennom en enorm omstilling de neste årene. I denne prosessen vil det være etterspørsel etter løsninger og kompetanse som Norge kan levere til Tyskland samtidig som det også vil være markedsmuligheter for tysk næringsliv i Norge. Et slikt nært samarbeid mellom landene skal legge til rette for å utnytte de store mulighetene for norsk og tysk næringsliv i tiden fremover.