Nyhetsbrev

Her finner du artikler fra Utenriksdepartementets nyhetsbrev om handelspolitikk, WTO og OECD. Målet er at nyhetsbrevet skal inneholde aktuelt og interessant stoff om handelspolitikk, og en oversikt over nyttige rapporter o.l. fra OECD og WTO. Har du tips til saker vi kan skrive om, eller ønsker å kommentere noen av artiklene, kontakt oss via nyhetsbrevomhandel@mfa.no.
 • Ministerkonferanse i Verdens handelsorganisasjon

  WTOs 10. ministerkonferanse avholdes i Nairobi, Kenya, fra 15. til 18. desember. Den norske delegasjonen ledes av utenriksminister Børge Brende, og delegasjonen vil inkludere representanter fra Stortinget, LO og NHO, representanter fra sjømatnæringen, fra jordbruket og fra sivilt samfunn. Det er første gang WTO avholder ministerkonferanse i Afrika.

 • Informasjonsteknologiavtalen (ITA)

  ITA-avtalen er et flerstatlig initiativ som ble inngått i 1996. 80 av WTOs medlemmer er part i avtalen som forplikter partene til å avvikle toll på IT-relaterte varer (pc’er, telefoner, maskiner, måleutstyr, komponenter, osv). Etter tre år med forhandlinger, ble 54 av avtalepartene i sommer enige om en oppdatering av avtalen som skal gjenspeile den teknologiske utviklingen som har skjedd siden 1996. Omlag 200 nye IT-produkter er omfattet av den nye avtaleteksten.

 • TiSA: God fremdrift i forhandlingene

  Høsten 2015 har det vært to TiSA-forhandlingsrunder og det har vært en god fremdrift på en rekke forhandlingsområder. Her kan du lese mer om status for forhandlingene og om WTO-utvalgsmøte om TiSA-forhandlingene som fant sted 11. november.

 • TPP - Trans Pacific Partnership

  5. oktober 2015 kunne handelsministre fra 12 Stillehavsland [1] annonsere at de var blitt enige om en TPP-avtale (Trans Pacific Partnership); en avtale om vidtgående liberalisering av handel og investeringer og økt økonomisk samkvem mellom sentrale land på begge sider av Stillehavet.

 • Norge gir 58,5 millioner kroner i handelsrettet bistand til WTO

  Norge har nylig inngått en ny toårig rammeavtale om handelsrettet bistand kanalisert via WTO. Norge skal totalt bidra med 58,5 millioner kroner for 2015 - 2016. Midlene skal brukes til opplæring og kapasitetsbygging for å øke utviklingslandenes eksport.

 • WTOs tvisteløsningsmekanisme

  I november ble den 500. tvistesaken registrert i WTOs tvisteløsningsmekanisme. Tjue år etter organisasjonens opprettelse er tvisteløsningssystemet mer brukt enn noen gang. I gjennomsnitt har det vært 30 aktive paneler gjennom hele 2015, og trenden er at det etableres stadig flere paneler hvert år. Spesielt har det vært en utvikling i antall saker om handelstiltak (f.eks. antidumping og subsidier).

 • Nye medlemmer i WTO

  Afghanistan, Kasakhstan og Liberia er tatt opp som nye medlemmer i WTO.

Til toppen