Norsk laksenæring og EU-markedet

Oppdrettsnæringen i Norge

Det er omtrent 175 produsenter av laksefisk (laks og ørret) i Norge. I løpet av de siste årene har en opplevd en konsolidering av næringen, med bl. annet sammenslåingen av Marine Harvest, Pan Fish og Fjord Seafood.  

De fire største er Marine Harvest, Lerøy Seafood Group, SalMar og Mainstream. Samlet eier disse ca 38 % av konsesjonene. Over 50 % av oppdrettsnæringen kan likevel betegnes som små- og mellomstore bedrifter, hvorav en rekke av disse er viktige bedrifter i distriktene. 

Det er 4249 sysselsatte i havbruksnæringen i Norge (2006), hvorav 2208 innen laks og ørret. 

Produksjonen av laks i Norge

Produksjonen av laks i Norge var 629.888 tonn i 2006, opp fra 586.512 tonn i 2005. 

Eksporttall

Totalt eksporterte Norge sjømat til en verdi av 35,6 mrd NOK i 2006. 22,7 mrd NOK av all eksportert sjømat gikk til EU.  

73 % i verdi av norsk lakseproduksjon går til EU-markedet.  I 2006 var det meste av lakseeksporten til EU ferske produkter (ca. 12 mrd NOK).  Norge leverer både laks som råvarer til EUs foredlingsindustri og produkter til direkte konsum i butikk. 

Samletabell – lakseeksport til EU, totaltall 2006 

Norsk eksport av laks

Verdi 1000 NOK

Mengde rund vekt i tonn

Mengde rund vekt tonn jan-sept

 

2006

2007

Totalt

17 120 998

571 114

392.464

496.605

Til EU

12 857 996

436 488

300.404

360.138

 

 

 

 

Frankrike

2 944 269

97 349

65.516

79.184

Danmark

1 997 756

71 858

46.466

60.428

Polen

1 303 925

46 783

31.512

37.651

Storbritannia

1 268 778

44 049

32.352

35.996

Tyskland

907 719

28 123

19.833

19.362

Kilde: Eksportutvalget for fisk 

I 2006 hadde norsk laks en markedsandel på 67,3 % i EU. Chiles markedsandel i EU er på 12 %, mens Storbritannia har en markedsandel på 17 %.   

Norske eierinteresser i Skottland

Skotsk totalproduksjon av atlantisk laks i 2006 var estimert til omlag 130.000 tonn. Skottland opplevde en produksjonsnedgang fra 2005 til 2006, men man forventer en viss produksjonsøkning i årene som kommer. Norske eierinteresser representerer omtrent 90 % av den skotske totalproduksjonen. De viktigste norske aktørene i Skottland er Marine Harvest, Lerøy Seafood Group, SalMar, Grieg Seafood, Marine Farms og Mainstream.

Til toppen