WTO: Nye forhandlingsdokumenter for landbruk og industrivarer (NAMA)

Lederne for WTO-forhandlingene på landbruk og industrivarer har lagt fram et revidert utkast til forhandlingstekster. Siktemålet er å legge grunnlaget for reelle forhandlinger innenfor en multilateral ramme.

Lederne for WTO-forhandlingene på landbruk og NAMA (industrivarer) la 17. juli frem reviderte utkast til forhandlingstekster, d.v.s. hovedelementene i en ny WTO-avtale. Hensikten er å etablere grunnlaget for reelle forhandlinger innenfor en multilateral ramme. De enkelte vurderingene i papiret står for forhandlingsledernes egen regning.  

I løpet av uke 30 vil WTOs medlemsland gi sine første reaksjoner på papirene i møter i Genève.  Forhandlingene vil bli videreført etter WTOs sommerferie, d.v.s. fra begynnelsen av september.  Forhandlingslederne har fastslått at dokumentene vil bli revidert på bakgrunn av medlemslandenes reaksjoner.  

G10-landene møtes på embetsnivå mandag 23. juli for å drøfte innholdet i landbrukspapiret.  

Forhandlingsforslagene er tilgjengelig på WTOs hjemmeside sammen med lydopptak fra forhandlingsledernes pressekonferanse.