Den fjerde globale gjennomgang av Aid for Trade

WTO og OECD samarbeider om å arrangere globale gjennomganger av handelsrettet utviklingssamarbeid. Dette skjer annethvert år, og i 2013 finner konferansen sted i Genève 8. – 10. juli. Årets tema er «Connecting to Value Chains».

WTO og OECD samarbeider om å arrangere globale gjennomganger av handelsrettet utviklingssamarbeid. Dette skjer annethvert år, og i 2013 finner konferansen sted i Genève 8. – 10. juli. Årets tema er «Connecting to Value Chains». Verdikjeder på nasjonalt, regionalt og globalt nivå representerer en mulighet for utviklingsland til å ta del i produksjon og distribusjon til en relativt lav inngangskostnad. Aid for Trade kan bistå utviklingsland, særlig de minst utviklede land, med integrasjon i slike verdikjeder. WTO og OECD gjennomfører en omfattende kartlegging for å undersøke i hvilken grad Aid for Trade faktisk bidrar til integrasjon av fattige land i verdikjeder. For første gang er det også sendt ut spørreskjemaer til private næringslivsaktører, for å få et best mulig grunnlag for diskusjonene under den fjerde globale gjennomgangen.

Les mer på WTOs hjemmeside om 4th Global Review:

Den norske handlingsplanen om Aid for Trade ble lansert i 2007. Utenriksdepartementet har nå startet arbeidet med oppdatering av planen. Norge er blant de største giverne til handelsrelatert faglig bistand gjennom multilaterale organisasjoner som WTOs Doha-fond, EIF (Det styrkede integrerte rammeverket for handelsbistand til de minst utviklede land), International Trade Centre og UNIDO. Det svenske konsulentselskapet Devfin Advisers har gjennomført en uavhengig evaluering av Norges handelsrelaterte utviklingssamarbeid via multilaterale kanaler. Devfin Advisers har også sett på hvordan denne bistanden fungerer på landnivå i Tanzania og Zambia. Resultatene og anbefalingene fra disse to evalueringene utgjør et viktig grunnlag for revisjon av handlingsplanen.

Til toppen