Handelspolitiske gjennomganger i WTO

Alle land i WTO er gjenstand for handelspolitiske gjennomganger. Gjennomgang finner sted hvert 2., 4., eller 6, år avhengig av landets andel av verdenshandel.

En såkalt TPR foregår på den måten at WTO-sekretariatet utarbeider en rapport som dekker landets handels- og økonomiske politikk. Denne favner svært bredt og gir et godt bilde av de fleste deler av et lands økonomi. I tillegg skriver landet som er gjenstand for gjennomgang en egen rapport der de tar opp det de selv fokuserer på. De øvrige WTO-medlemmene har anledning til å stille skriftlige spørsmål, enten relatert til rapportene eller til elementer av et lands økonomiske politikk som de synspunkter på eller spørsmål til. TPR-rapportene er også nyttige verktøy om man trenger bakgrunn om et land i forbindelse med møter, reiser osv. Alle dokumenter finnes på WTOs hjemmesider.

I forbindelse med en TPR sendes det bestillinger til berørte seksjoner, ambassader og departementer for innspill. Ofte er det en utfordring å få konkrete innspill som vi kan brukes til å stille spørsmål eller holde innlegg. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av denne unike muligheten til å ta opp problemer eller problemstillinger som gjelder økonomisk aktivitet i landet som er gjenstand for gjennomgang. Ingen sak er for stor eller for liten til å tas opp. Tidlig i høst var det TPR på India. Mer om Trade Policy Review finner du her på WTOs hjemmeside

De neste TPR av betydninger for Norge er Filippinene og Thailand som begge finner sted i høst og Kina som finner sted neste sommer. Norges neste TPR finner sted i oktober 2012. Arbeidet med rapporten vil begynne i løpet av høsten/vinteren 2011. Prosjektet ledes av WTO/OECD-seksjonen og det vil være behov for innspill fra de fleste departementer og mange seksjoner i UD.

 

Til toppen