WTO/OECD. Nyskapende handelsstatistikk

OECD og WTO har samarbeidet om å utvikle en ny database for vurdering av handelsstrømmer basert på «Trade in Value Added Indicators», i stedet for tradisjonell statistikk basert på import/eksport. Den nye databasen tar sikte på å beregne merverdien som tilføres i et land i produksjonen av varer eller tjenester som eksporteres.

OECD og WTO har samarbeidet om å utvikle en ny database for vurdering av handelsstrømmer basert på «Trade in Value Added Indicators», i stedet for tradisjonell statistikk basert på import/eksport. Den nye databasen tar sikte på å beregne merverdien som tilføres i et land i produksjonen av varer eller tjenester som eksporteres.

De nye indikatorene viser at produkter i stadig større grad er «laget i verden» i stedet for å være laget i et enkelt land. Tydeligst ser man kanskje «verksted Asia» og «verksted Europa» hvor arbeidsdelingen og grensekryssende transport av innsatsfaktorer er størst. Kina har stor import av innsatsfaktorer særlig fra Asia, men også fra USA, noe som også er typisk for andre land med mer montasje-preget industri. USA har derimot relativt liten andel import av innsatsfaktorer i sin eksportproduksjon.

Den nye statistikken viser med andre ord at import er viktig for å kunne eksportere og at proteksjonisme oftest ikke er i egen interesse. Den nye statistikken viser også klarere tjenestenes betydning for vareeksport og eksporttall, da verdien av tjenester som er «inkorporert» i de eksporterte produktene kan skilles ut. For OECD-land vil således andelen av den totale tjenesteproduksjonen som eksporteres (direkte og indirekte) øke fra under 25 % til nærmere 50 %.

For Norge er importandelen av eksporten lavere enn for mange av våre naboland (14 pst. mot f.eks. 32 pst. i Sverige). Tjenesteinnholdet i norsk eksport er også noe lavere enn i mange andre land (35 pst. mot f.eks. 55 pst. i Sverige). Vår store olje- og gassektor bidrar til dette.

Mer informasjon, statistikk, analyser og interaktive kart, kan finnes her.

 

 

Til toppen