Rapporter og nyttig informasjon mai 2009

Både OECD og WTO publiserer en rekke nyttige rapporter om handel. Klikk her for å se et utvalg rapporter og finne informasjon om hva som skjer innenfor handelspolitikken.

Rapporter fra WTO og OECD


OECD
OECDs interimsrapport om den økonomiske situasjon
Enhancing Market Openness Through Regulatory Reform in China
China's Trade and Growth: Impact on selected OECD countries
Assessing barriers to trade in services in the MENA region

WTO
WTOs generalsekretær presenterte nylig sin rapport om finanskrisen.


Kjekt å vite

UD
-Utenriksminister Støre møtte USAs handelsrepresentant Ron Kirk 7. april i Washington.

-Utenriksminister Støres svar til Morten Høglund (FrP) om finanskrisen og proteksjonisme.


WTO
-Det har blitt avholdt handelspolitisk gjennomgang av European Communities, Brasil og Japan.


EU/EØS
-EUs forslag om forbud mot handel med sel-produkter. Norge følger opp saken aktivt.


EFTA
-Norge vil være vertskap for EFTAs ministermøte i juni. Møtet vil finne sted på Hamar.

-EFTA-landene og Russland møttes i Moskva 2. april 2009 for å gjennomgå forberedelser av forhandlingsmandater. Les mer på www.handelsavtaler.no.