Rapporter og nyttig informasjon juli 2010

Rapporter fra WTO og OECD.

Rapporter fra WTO og OECD

OECD: Landbruk: Internstøtten stiger litt i OECD-landene

OECD: G20-landene må reformere økonomiske strukturer for å skape arbeidsplasser

OECD: Employment Outlook 2010: Arbeidsplasser prioritet nummer 1

WTO:  G20-landene motstår proteksjonisme

 

Kjekt å vite:

WTO: Tvisteløsning: EUs støtte til Airbus ulovlig

WTO: Generaldirektør Lamy: Rask avslutning på Doha-runden vil bidra til Tusenårsmålene

WTO: Generaldirektør Lamy til G20: Viktig å avslutte Doha-runden
NHD: Handelsavtalen mellom EFTA-statene og Ukraina undertegnet

NHD: Andre forhandlingsrunde med Hong Kong

NHD: Enighet om sterkere vekt på bærekraftig utvikling i EFTAs handelsavtaler

NHD: Femte forhandlingsrunde med Kina i september

G20:   Erklæringen fra toppmøtet i Toronto

Til toppen