Rapporter og nyttig informasjon juni 2009

Både OECD og WTO publiserer en rekke nyttige rapporter om handel. Klikk her for å se et utvalg rapporter og finne informasjon om hva som skjer innenfor handelspolitikken.


Rapporter fra WTO og OECD

OECD
- OECD har lansert en ny bok om handel; ”Trade; free, fair and open?”
- Rapport om hvordan landbruk påvirkes av handelsavtaler.
- Rapport om hvordan liberalisering av tjenestesektoren påvirker varehandelen.
- Rapport om varehandel i Afrika sør for Sahara og handelsfasiliteringsreformer.

WTO
- Rapport om hvordan finansielle sjokk påvirker internasjonale handelsstrømmer.

EU
- EU-kommisjonens tredje rapport om utviklingen i handelspolitikken i kjølvannet av finanskrisen.
 
Kjekt å vite

UD
- 5. juni kom en ny stortingsmelding om eksport av forsvarsmateriell.

OECD
-  
OECDs ministermøte fant sted 24.-25. juni i Paris.

WTO
-
Hovedrådsmøte i WTO fant sted 26.-27. mai.
- WTOs syvende ministermøte vil avholdes 30. november til 2. desember i Genève
- Det er lagd et interaktivt kart om tvister mellom medlemslandene.

Norge-Kina
- Fjerde forhandlingsrunde med Kina fant sted 2.-5. juni i Stavanger.

EFTA
- EFTAs ministermøte fant sted 22.-23. juni på Hamar.