Rapporter og nyttig informasjon november 2009

Både OECD og WTO publiserer en rekke nyttige rapporter om handel. Klikk her for å se et utvalg rapporter og finne informasjon om hva som skjer innenfor handelspolitikken.

Rapporter fra WTO og OECD

OECD: Handelen i OECD stabiliserte seg i andre kvartal 2009

OECD: Gjeld vil tvinge myndigheter til å øke effektiviteten

OECD: Understanding the world trade collapse

OECD: Maritime transport and its effect on agricultural trade

WTO: WTOs årlige International Trade Statistics er nå tilgjengelig

 

Kjekt å vite:

UD: Norge tar opp selforbud i WTO

WTO: Norge gir 2 millioner i støtte til MULs deltakelse på ministerkonferansen i WTO

WTO: Hovedrådet i WTO vedtar agenda for ministerkonferansen

WTO: Generaldirektør Lamy oppfordrer til tekstbaserte forhandlinger i Doharunden

NHD: Oppsummering fra femte forhandlingsrunde med Kina

G20: Finansministermøte 6. – 7. november, St. Andrews, Skottland