Selsaken

Andre høring i tvistesaken mellom Norge, Canada og EU om handel med selprodukter fant sted 29.-30. april i år. I likhet med første høring i saken, ble også andre møte med panelet avholdt som en offentlig høring hvor publikum kunne følge hele høringen via videolink.

Andre høring i tvistesaken mellom Norge, Canada og EU om handel med selprodukter fant sted 29.-30. april i år. I likhet med første høring i saken, ble også andre møte med panelet avholdt som en offentlig høring hvor publikum kunne følge hele høringen via videolink til et annet rom i WTO. Det var stor interesse med omlag 100 påmeldte personer, herunder mange studenter, akademikere, advokater, samt representanter fra næringen og NGO’er. I tillegg hadde WTOs medlemmer anledning til å følge høringen. Partene fortsatte sin presentasjon av rettslige argumenter og besvarte panelets spørsmål. For øvrig ble det større fokus på bærekraftig forvaltning og naturressursforvaltningsfangst under andre høring enn tidligere i saken.

Partene er nå ferdige med å presentere sin argumentasjon for panelet, og panelet trekker seg tilbake for å begynne arbeidet med panelrapporten. 

Det forventes at panelets avgjørelse foreligger innen utgangen av året. Avgjørelsen kan deretter ankes. Informasjon om selsaken finnes på:

 

Til toppen