Fra WTOs tvisteløsningspanel:

Et WTO-tvisteløsningspanel mener at Kinas eksportrestriksjoner på råmaterialer som bauxitt, magnesium og sink er i strid med Kinas WTO-forpliktelser. Saken er under behandling i WTOs ankeorgan.

Et WTO-tvisteløsningspanel mener at Kinas eksportrestriksjoner på råmaterialer som bauxitt, magnesium og sink er i strid med Kinas WTO-forpliktelser. (DS394/395/398 - China — Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials.) Saken er under behandling i WTOs ankeorgan.

Et WTO-tvisteløsningspanel har kommet frem til at USAs forbud mot nelliksigaretter er et diskriminerende tiltak mellom slike sigaretter og tilsvarende amerikanske produkter som det ikke er forbud mot (mentolsigaretter). Panelet var imidlertid ikke enig med den klagende part, Indonesia, i at forbudet er unødvendig for å oppnå det legitime formålet om å redusere røyking blant ungdom (DS406 - United States — Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes). Avgjørelsen kan ankes.

Et tvisteløsningspanel i WTO har konkludert med at USAs regler om “delfin-trygg” merking på tunfiskprodukter ikke diskriminerer mot meksikanske tunfiskprodukter, men at et slikt tiltak er mer handelsrestriktivt enn nødvendig. (DS381 - United States — Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products). Avgjørelsen kan ankes.

 

Til toppen