WTO: Norge foreslo større åpenhet

På forrige møte i WTOs komite for veterinære og plantesanitære forhold (SPS-komiteen) fremmet Norge, sammen med EU, Chile og Marokko, et forslag med sikte på større åpenhet - og bedre forutsigbarhet under SPS-avtalen.

På forrige møte i WTOs komite for veterinære og plantesanitære forhold (SPS-komiteen) fremmet Norge, sammen med EU, Chile og Marokko, et forslag med sikte på større åpenhet - og bedre forutsigbarhet under SPS-avtalen (se dokument G/SPS/W/277) 

Forslaget går ut på å legge til noen nye elementer i komitéens retningslinjer "Recommended Procedures for Implementing the Transparency Obligations of the SPS Agreement", f.eks. ved å presisere hvordan overlevering av noen diplomatiske noter skal foretas og klargjøre forpliktelser om oversettelse.  

Forslaget ble godt mottatt i medlemskapet. I etterkant av møtet har den samme gruppen land lagt frem et nytt dokument med flere konkrete forslag (G/SPS/278), dette dokumentet skal diskuteres på neste komitémøte i juli.

EU tok også opp Russlands tiltak mot afrikansk svinepest, som i praksis innebærer en stenging av den russiske grensen for eksport av svineprodukter fra hele EU. I etterkant av møtet har EU bedt om konsultasjoner med Russland under WTOs tvisteløsningssystem.

 

·         Les mer om konsultasjonene her

·         Se også WTOs rapport fra møtet

Til toppen