WTO. Nye medlemmer

Laos er WTOs medlem nr. 158 med virkning fra 2. februar i år. Tadsjikistan ble medlem 2. mars.

WTO. Medlemmer siden sist:

Laos er WTOs medlem nr. 158 med virkning fra 2. februar i år. Tadsjikistan ble medlem 2. mars.