WTO. Lamy vil skifte gir

Generaldirektør Pascal Lamy oppfordret medlemslandene til å «skifte gir» i sitt innlegg til WTOs øverste organ (Hovedrådet) 25. juli.

Generaldirektør Pascal Lamy oppfordret medlemslandene til å «skifte gir» i sitt innlegg til WTOs øverste organ (Hovedrådet) 25. juli.

Lamy understreket behovet for å oppfylle ministrenes instruksjoner fra ministermøtet i desember og å avansere forhandlingene der dette er mulig. Han viste til positive fremskritt på enkelte områder som enigheten om nye retningslinjer for tiltredelser for de minst utviklede landene (MUL), men at resultatene for øvrig var magre.

Lamy pekte på den vanskelige økonomiske situasjonen globalt, og den økende risiko for en fortsatt negativ utvikling. Han fremholdt betydningen av multilaterale løsninger for å unngå unødvendige spenninger på handels og- investeringsområdet.

Han oppfordret medlemmene hver især og kollektivt å tenke over sitt bidrag til å bryte den fastlåste situasjonen og oppnå resultater i tråd med vedtakene på ministermøtet i desember 2011.