Tollspørsmål

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) ivaretar og administrerer inn- og utførsel av varer og innbetaling av toll.

www.toll.no finner du:

Toll- og avgiftsdirektoratet opplyser også om det norske systemet for tollpreferanser for utviklingsland (GSP), som gir redusert toll for utviklingsland på visse vilkår. Vilkårene er forbundet med type varer, og regler for bl.a. produksjonsmåte. De minst utviklede land (MUL) har toll- og kvotefri markedsadgang til Norge. Denne ordningen er en del av GSP-systemet.   

Til toppen