WTO. Valg av ny generaldirektør

For tiden pågår prosessen med utvelgelse av ny generaldirektør i WTO, da Pascal Lamy avslutter sine to perioder som generaldirektør. En ny generaldirektør skal tiltre 1. september. Det er nominert ni kandidater fra følgende land: Ghana, Kenya, Brasil, Costa Rica, Mexico, Indonesia, Jordan, Korea og New Zealand.

For tiden pågår prosessen med utvelgelse av ny generaldirektør i WTO, da Pascal Lamy avslutter sine to perioder som generaldirektør. En ny generaldirektør skal tiltre 1. september. Det er nominert ni kandidater fra følgende land: Ghana, Kenya, Brasil, Costa Rica, Mexico, Indonesia, Jordan, Korea og New Zealand.  

Kandidatene skal vurderes på grunnlag av kvalifikasjoner, og det er ingen formell geografisk rotasjonsordning for stillingen. Regelverket sier imidlertid at det skal legges vekt på geografisk representativitet ved ellers like kvalifikasjoner. GATT/WTO har siden 1948 hatt åtte generaldirektører, hvorav kun én fra et utviklingsland (Supachai Panitchpadki, Thailand, 2002-2005). Det er følgelig forventninger i store deler av medlemsmassen om at den neste generaldirektøren skal komme fra et utviklingsland.

I et spesielt hovedrådsmøte i januar fikk kandidatene anledning til å presentere seg og svare på spørsmål fra medlemslandene. Kandidatene vil kunne drive sine egne valgkampanjer i februar og mars. Deretter starter en konsultasjonsprosess under ledelse av formannen i Hovedrådet, sannsynligvis i flere runder, for å kartlegge hvilken støtte de enkelte har. Kandidatene med minst mulighet for å oppnå konsensus forutsettes å trekke seg. Prosessen skal være ferdig innen 31. mai og siktemålet er konsensus om en kandidat, selv om en avstemning ikke helt kan utelukkes.

WTO er i en presset og potensielt vanskelig situasjon som følge av manglende fremskritt i Doha-runden. Det er derfor svært viktig at den neste generaldirektøren har de nødvendige kvalifikasjoner og personlige egenskaper for å kunne bidra til å sikre WTOs og det multilaterale handelssystems fremtid.  Fra norsk side vil man følge den videre utvelgelsesprosessen nøye før man tar stilling til hvilken av kandidatene man anser som best kvalifisert for stillingen. Les mer her på WTOs hjemmeside.