Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Status for handelspolitikken

Statssekretær Marianne Hagen innledet om status for handelspolitikken på møte i regjeringens rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget) 14. januar. Departementer, interesseorganisasjoner og det sivile samfunn deltok på møtet.

Statssekretær Marianne Hagen innleder om handelspolitikken på møtet med interesseorganisasjoner og sivilt samfunn. Foto: Guri Solberg, UD
Statssekretær Marianne Hagen innleder om handelspolitikken på møtet med interesseorganisasjoner og sivilt samfunn. Foto: Guri Solberg, UD

Hagen viste til at Verdens handelsorganisasjon (WTO) i år er 25 år. Gjennom bindende regler for handel av varer og tjenester har WTO gitt grunnlag for sterk økning i økonomisk aktivitet over grensene.

Statssekretæren redegjorde for de utfordringene som WTO står overfor. Blant de viktigste av disse er spørsmålet om hvilke rettigheter og plikter de fremvoksende økonomiene skal ta på seg i forhold til de forpliktelsene industrilandene påtar seg. Hun snakket også om handelskonflikten mellom USA og Kina. Fase 1 i avtalen om handelskonflikten er et positivt bidrag, men ikke nok til å fjerne spenningen.

Hagen understreket at WTO er Norges viktigste handelspolitiske virkemiddel. Norges hovedprioritet er å opprettholde WTO som det sentrale, multilaterale organet for global handel og handelspolitikk. Norge arbeider sammen med  tolv andre medlemmer i WTO (New Zealand, Australia, Japan, Sør-Korea, Singapore, Kenya, Sveits, EU, Brasil, Chile og Mexico) for å forsvare og styrke WTO. Norge har spesielt arbeidet med utviklingsdimensjonen i forhandlingene.

Situasjonen i WTO er alvorlig, særlig fordi WTOs ankeorgan ikke lenger fungerer. Hun viste så til en del prosesser som bidrar positivt til situasjonen, blant annet forhandlingene om å redusere fiskerisubsidier og forhandlingene om elektronisk handel/den digitale økonomien.

Norge deltar i arbeidet for bl.a. å forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske. I forhandlingene om elektronisk handel er Norge opptatt av personvern, forbrukervern og muligheten til å beskytte offentlige hensyn. Under World Economic Forum i Davos denne uka, er det planlagt oppstart av forhandlingene om investeringsfasilitering for utviklingsland i Davos.

WTOs 12. ministermøte arrangeres i Kasakhstan 8.-11. juni. Forberedelsene gjøres i nær kontakt med relevante departementer, Stortinget og sivilt samfunn.

Til toppen