Trade Promotion Authority (TPA): Viktig forhandlingsmandat på plass for Obama

Etter en mangeårig prosess kunne Barack Obama 29. juni signere lovgivning som gir USAs president såkalt «trade promotion authority» (TPA). Dette er et viktig steg for at USA skal kunne ferdigstille handelsavtaler de kommende årene. Forrige TPA utløp i 2007.

Lovgivningen gjelder handelsavtaler som undertegnes frem til 1. juli 2018, og har mulighet for forlengelse frem til 1. juli 2021. Den vil dermed være gjeldende også inn i USAs neste presidentperiode.

Presidenten har rett til å forhandle internasjonale avtaler, men kongressbehandling er nødvendig for iverksetting av avtalene gjennom bl.a. påkrevde lovendringer. Iverksetting av handelsavtaler som undertegnes mens TPA er aktiv, behandles av kongressen gjennom forenklede prosedyrer som ikke gir mulighet for endringsforslag – Kongressen må derfor gi en «up or down vote». Dette gir økt trygghet for USAs forhandlingsmotparter om at et ferdig forhandlingsresultat ikke vil bli gjenåpnet.

Kongressen må likevel si ja eller nei til lovgivningen som er nødvendig for å iverksette handelsavtalen. TPA inneholder kongressens forventninger til innholdet i handelsavtaler på en rekke forhandlingsområder, i tillegg til at det fastsettes prosedyrer for åpenhet og konsultasjoner med kongressen og andre interessenter («stakeholders»).

TPA kan gi økt troverdighet til USA som forhandlingspartner i en rekke forhandlingsprosesser, inkludert:

  • WTO Doha-runden
  • Environmental Goods Agreement
  • Trans Pacific Partnership (TPP) med elleve land i Stillehavsregionen
  • Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) mellom USA og EU

Mange forventer at avklaringene om TPA kan innebære en sluttføring av TPP innen kort tid. Les mer om TPA her.

 

Til toppen