WTO: Videre prosess i WTO-forhandlingene

WTO: Det har den senere tid vært stor grad av usikkerhet i WTO om hvordan forhandlingene i Doha-runden skal videreføres, etter at et møte i Potsdam mellom Brasil, EU, India og USA førte til sammenbrudd for arbeidet i denne såkalte G4-gruppen.

WTO: Det har den senere tid vært stor grad av usikkerhet i WTO om hvordan forhandlingene i Doha-runden skal videreføres, etter at et møte i Potsdam mellom Brasil, EU, India og USA førte til sammenbrudd for arbeidet i denne såkalte G4-gruppen. 

Formennene for de to sentrale forhandlingsgruppene (landbruk og industrivarer/fisk) tok 5. juli et initiativ for å bringe større klarhet i situasjonen, ved at de har opplyst at de vil legge frem nye utkast til forhandlingstekster i midten av juli og at det vil bli holdt møter i de multilaterale fora i Geneve i uken som begynner 23. juli. 

Intensjonen er at WTOs medlemsland skal kunne komme med sine innledende reaksjoner i slutten av juli, og starte intensive forhandlinger etter sommerferien når arbeidet gjenopptas fra 3. september.  Formennene tar så sikte på å utarbeide reviderte tekster i løpet av høsten.

På denne bakgrunn kan det også forventes at arbeidet fortsetter på de andre forhandlingsområdene i Doha-runden. Det vil bli avholdt forhandlingsmøter på tjenester, regelverk, miljø, utvikling og handelsfasilitering i sommer, som trolig vil medføre planer om nye møter i løpet av høsten.

Norge vil fortsette sin aktive deltakelse i forhandlingene, og arbeide videre for en forhandlingsløsning som alle WTOs medlemsland kan slutte seg til.

Til toppen