WTO. Aktuelt om tvisteløsninger

Norge har meldt interesse som tredjepart i tvistesaker mellom Russland og EU, Vietnam og USA - og Cuba/Indonesia mot Australia.

  • Russland har for første gang siden de ble WTO-medlem fått en panelsak mot seg (DS462). Både EU og Japan har avholdt tvisteløsningskonsultasjoner med Russland vedrørende deres resirkuleringsavgifter på importerte motorkjøretøy, men det er foreløpig kun EU som har anmodet om opprettelse av tvisteløsningspanel. Panel ble opprettet på Tvisteløsningsorganets møte 25. november d.å., og Norge meldte da tredjepartsinteresse i saken.
  • Norge har meldt tredjepartsinteresse i en sak Vietnam har reist mot USAs anti-dumpingtiltak mot import av frosne varmtvannsreker fra Vietnam (DS429). Saken føyer seg inn i rekken av anti-dumpingsaker mot USA som fokuserer på USAs måte å beregne anti-dumpingmarginer på, såkalt «zeroing». Ankeorganet har i flere saker slått fast at denne beregningsmåten ikke er i tråd med WTO-retten. Norge har i sitt skriftlige tredjepartsinnlegg gitt sin støtte til de avklaringer Ankeorganet har kommet med i tidligere saker.
  • Som fjerde og femte WTO-medlem har også Cuba (DS458) og Indonesia (DS467) innledet tvistesaker mot Australia vedrørende sistnevntes lovgivning med krav om enhetlig innpakning av tobakksprodukter («plain packaging»), og tvisteløsningskonsultasjoner ble avholdt i henholdsvis juni og oktober. Norge har deltatt som tredjepart i begge konsultasjonene. Videre ble panel opprettet tidligere i høst i tvistesaken mellom Honduras og Australia om samme tiltak. Norge meldte da tredjepartsinteresse, på samme måte som vi gjorde i tvistesaken reist av Ukraina. Det har foreløpig kun vært én anmodning om panelopprettelse vedrørende dette tiltaket fra Den dominikanske republikk, og Australia blokkerte da opprettelse av panel.

Informasjon om de pågående tvistesakene sakene Norge er involvert i finnes på UDs nettsider.

Til toppen