Miljøvareinitiativet: Fremgang og plan om avslutning av forhandlingene i løpet av 2016

Miljøvareforhandlingene har i de siste månedene vist klare tegn til fremskritt. Handelsministermøtet i G20-gruppen i Shanghai 8. juli var en viktig faktor for å få til dette, og den erklæringen deltagerne oppnådde enighet om.

Et ytterligere – og viktig signal er erklæringen fra toppmøtet i G 20 i Hangzhou der det fremgår at partene er enige om å sluttføre forhandlingene i løpet av året.  

Det har vært gjennomført to forhandlingsrunder henholdsvis 25.-29. juli og 18.-23. september, der en har kommet nærmere enighet på teknisk nivå.

Det er fortsatt sensitiviteter og utestående spørsmål som må finne sin løsning i løpet av den tiden som gjenstår. Det er derfor nødvendig å forhandle om detaljer både i vareomfang og tekst utover høsten.