Miljøvareforhandlingene: Ingen enighet om utestående punkter

Ministermøtet i miljøvareforhandlingene ble avsluttet uten enighet om viktige utestående punkter. Norge håper forhandlingene blir tatt opp igjen så snart som mulig.

Utenriksminister Børge Brende deltok 3. - 4. desember på ministermøte i miljøvareforhandlingene (EGA) i Genève. Møtet ble ledet av USAs handelsrepresentant Michael Froman og EUs handelskommissær Cecilia Malmström. Hensikten med møtet var å ferdigstille forhandlingene om en avtale om liberalisering av ulike miljøvarer og teknologier.

Miljøvareforhandlingene er kommet langt og man hadde håpet å kunne ferdigstille forhandlingene om både vareomfang og avtaletekst, dessverre viste det seg at det ikke var mulig å komme til enighet om de viktige utestående punktene.

Ministermøtet ble dermed avsluttet uten det konkret resultatet man hadde håpet på. Det er derimot enighet om å reflektere videre på hvordan prosessen skal tas videre. Norge - i likhet med andre - understreket at mye godt arbeid er gjort, også i denne siste forhandlingsrunden, at det er viktig at dette bevares og at forhandlingene bør tas opp igjen så snart som mulig. Nulltoll på miljøvarer vil føre til lavere priser på viktig teknologi, og gi et positivt bidrag til å løse miljøutfordringer som luftforurensning, vannrensning og klimautslipp.