Miljøvareinitiativet - tredje runde: Vann, miljøskade og støynivå

Avløpsvann og vannbehandling, opprensing av miljøskade og støytiltak ble diskutert i den tredje forhandlingsrunden i begynnelsen av desember 2014.

Eksperter i de ulike kategoriene holdt presentasjoner og innlegg, med påfølgende diskusjonsrunder.

De fleste deltakerne i forhandlingene har lagt fram egne forslag til miljøvarer og presenterte disse i løpet av forhandlingsuken. Antall foreslåtte miljøvarer er betydelig.

Norge nominerte varer innenfor avløpsvann og vannbehandling. Disse forslagene kan du se her.

Neste forhandlingsrunde vil bli avholdt 26.-30. januar. Da er det renere og fornybar energi samt energieffektivitet som står på agendaen.

Det skal også holdes en forhandlingsrunde 16.-20. mars, da med produkter som er relativt sett mer miljøvennlige enn andre. Dette er såkalte «Environmental Preferable Products», miljøovervåking, miljøanalyse og miljøvurderinger i tillegg til ressurseffektivitet.

Når alle forslagene er lagt fram, vil det bli forhandlet om hvilke som blir stående på en endelig liste. Denne prosessen er antatt å starte i løpet av mai.

Fra norsk side forberedes et eget forslag til neste forhandlingsrunde. Innspill er velkomne til s-handelspolitikk@mfa.no.