Miljøvareinitiativet - sjette runde: Alle foreslåtte varer gjennomgått

I den sjette forhandlingsrunden i Miljøvareinitiativet (EGA) 4.-8. mai ble det foretatt en første gjennomgang av alle varegrupper som er foreslått i forhandlingene. Samtlige varer ble diskutert i løpet av forhandlingsrundens fem dager, noe som må regnes som positivt.

Det er mange diskusjoner rundt ulike varers miljøinnhold og hvordan korrekt tollklassifisering av varene kan sikres. Disse spørsmålene vil fortsatt stå på dagsorden i de kommende forhandlingsrundene.

Det var flere medlemmer som hadde foreslått varer like etter siste forhandlingsrunde, og disse varene ble presentert fra de enkelte land. Norge foreslo et antall varer i kategoriene ren og fornybar energi, vannrensing og energieffektivitet. De norske forslagene finnes her:

Det er nå i alt 17 medlemmer som deltar i miljøvareforhandlingene. I tillegg til de opprinnelig 14 medlemmene i WTO, har Israel, Tyrkia og Island blitt medlem.

Den syvende runden avholdes 15.-19. juni. Det er planlagt ytterlige forhandlinger 27.- 31. juli i tillegg til enkelte møter i løpet av høsten. Målet er å kunne presentere et resultat til Klimatoppmøtet i Paris og ministermøtet i WTO i Nairobi i november/desember.

***

Samlet oversikt over norske forslag til varer