Miljøvareinitiativet - niende runde: Mye tid til tekniske diskusjoner

Niende runde i miljøvareforhandlingene ble avholdt i Genève 15.-22. september. Utgangspunktet for diskusjonene var en konsolidert liste. Tiden ble i stor grad brukt til tekniske diskusjoner.

Det er mange tekniske spørsmål som må drøftes for å sikre at de korrekte miljøvarene blir omfattet, og at de kan identifiseres i tollbehandlingen. Det er bestemt at tolleksperter fra mange land vil delta i neste forhandlingsrunde.

Det er fortsatt vanskelig å si hva slags resultat som vil være klart til WTOs ministermøte i Nairobi 15.-18. desember, men det synes å være enighet om å etablere en liste over varer som kan oppnå konsensus. En del land var mer aktive enn tidligere etter å ha fått større klarhet i sine posisjoner.

To hele forhandlingsrunder gjenstår; i månedsskiftet oktober/november og november/desember. Det legges også til rette for drøftelser i forbindelse med Nairobi-møtet, og fokus på WTOs ministermøte i forhandlingene er større nå. Dette skyldes tidspress.

Mange varer på miljøvareinitiativets liste (EGA-listen) har klimarelevans, likevel er det tvilsomt om det vil være mulig å ha en konkret vareliste klar til FNs klimatoppmøte i Paris. Norge er aktive og gir støtte til mange varer, men hele tiden under forutsetning av at varene har et klart miljøinnhold.