Miljøvareinitiativet – fjerde runde: Renere eller fornybar energi og energieffektivitet

I slutten av januar 2015 ble produkter innen renere eller fornybar energi og energieffektivitet diskutert i den fjerde runden av miljøvareforhandlingene (EGA) i Genève.

Utvalgte eksperter holdt presentasjoner om forskjellige aspekter av fornybar energi og energieffektivitet, fulgt av spørsmål og diskusjoner. Sentralt i diskusjonene er framtidsutsikter for bruk av ulike energityper. Eksperter peker på de store, positive endringene både i pris og effektivitet innenfor sol- og vindenergi som har funnet sted i løpet av svært få år. Det blir også påpekt det store potensialet energieffektivisering har - omtalt som «energikilde nr. 1.»

EGA-medlemmer nominerte ulike varer innenfor forhandlingsrundens kategorier, i tillegg til enkelte varer fra kategorier som er blitt diskutert i tidligere runder. De norske nominasjonene kan sees her (energieffektivitet - renere eller fornybar energi).

NTNU v/ Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har gjennomført en studie på oppdrag fra Utenriksdepartementet om miljøvarer av spesiell interesse for utviklingsland (fattige og sårbare land). Det er få utviklingsland som er representert i EGA, og tanken er at rapporten kan bidra til å sikre at utviklingslands interesser blir tatt inn i forhandlingene. Rapporten blir presentert for interesserte i Geneve.

Neste runde i mars

Neste forhandlingsrunde finner sted 16.-20. mars. Tema for denne runden er produkter som relativt sett er mer miljøvennlige enn andre, såkalte «environmentally preferable products», analyse/overvåkingsprodukter og ressurseffektivitet. Det er en uttalt målsetting å ferdigstille alle varenominasjoner kort tid etter avslutningen av runde nummer fem som er i mars.

Deretter vil forhandlingene bevege seg mot en prosess der man blir enige om hvilke nominasjoner som blir stående på en endelig liste. Målet er å enes om en liste innen Klimakonvensjonens partsmøte i Paris (COP 21) på slutten av året, og WTOs tiende ministermøte i desember i år.

Utenriksdepartementet forbereder i disse dager forslag til nominasjoner til runde fem i tiden16.-20 mars. Spørsmål og innspill ønskes velkommen og kan rettes til Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi (s-handelspolitikk@mfa.no).