Miljøvareinitiativet - tiende runde: WTOs ministermøte nærmer seg

Den tiende runden i miljøvareforhandlingene ble avholdt i Genève i dagene 29. oktober - 4. november. Det var et stort fokus på at det kun var fem uker som gjenstår til WTOs ministermøte (MC10), og hvordan målet om en vareliste til møtet i Nairobi kan realiseres.

Et helt nødvendig teknisk arbeid med de foreslåtte varene stod i fokus i tiende runde. Tolleksperter fra mange av de forhandlende medlemmene deltok for å bli enige om felles beskrivelser for miljøvarer som er foreslått på lista. En slik enighet er viktig for at det i praksis er mulig å gi tollfrihet til de varene som blir omfattet.

WTOs ministermøte nærmer seg, og ambisjonene om å ha et resultat klart til dette står fast. Neste forhandlingsrunde - som er den siste før ministermøtet - starter mandag 30. november, og vil være helt avgjørende. Det er viktig at så mange uavklarte spørsmål som mulig blir løst i løpet av denne runden for å kunne legge frem en vareliste til ministermøtet.

Miljøvareforhandlingene er et av de tre flerstatlige initiativ som for tiden pågår i forbindelse med WTO. De andre er forhandlinger om markedsadgang for tjenester (Tisa) og Informasjonsteknologiavtalen (ITA). Et resultat for miljøvarer vil være et viktig og positivt signal om at det multilaterale handelssystemet kan levere resultater. Et annet viktig signal er relevansen til miljø- og klimautfordringen.