Nye medlemmer i WTO

Afghanistan, Kasakhstan og Liberia er tatt opp som nye medlemmer i WTO.

Kasakhstan

Den 30. november ble Kasakhstan WTOs medlem nr. 162. En nesten 20 års lang prosess er dermed ferdigstilt.  Kasakhstan søkte om medlemskap i WTO 29. januar 1996. Les mer her på WTOs hjemmeside.

Liberia

Liberia ble 6. oktober enstemmig godkjent som medlem i WTO. Medlemskapet vil bli formelt bekreftet av ministrene under ministermøtet i Nairobi 15.-18. desember. Liberia blir det åttende minst utviklede land (MUL) som blir medlem av organisasjonen. Les mer her på WTOs hjemmeside

Afghanistan

Godkjennelsen av tiltredelsen til Afghanistan ble ferdigstilt 11. november i år. Medlemskapet vil bli formelt bekreftet av ministrene under ministermøtet i Nairobi 15.-18. desember. Les her på WTOs hjemmeside