Milepæl i Tisa-prosessen

Det var en positiv og produktiv forhandlingsrunde da Tisa-partene (Trade in Services Agreement) møttes under Australias ledelse 6. – 10. juli 2015. Denne forhandlingsrunden representerte en milepæl i prosessen ved at det for første gang ble gjennomført en statusgjennomgang («stocktake») av forhandlingsprosessen.

Gjennomgangen viser solide resultater så langt, men også behov for et taktskifte.

Partene diskuterte avtalens kjernebestemmelser, finansielle tjenester, telekom, e-handel, skipsfart, veitransport, god forvaltningsskikk, åpenhet, adgang for spesialiserte tjenesteytere på midlertidig oppdrag. Norge fortsatte også arbeidet i mindre grupper med bestemmelser om energirelaterte tjenester som Norge har lagt frem i samarbeid med Island.

Som del av statusgjennomgangen ble partene enige om å sette frist for å notifisere nye tekstforslag (31.7.15) og for resterende parter å legge frem fullstendige tilbud for markedsadgang (15.9.15).

Det er videre enighet om at man nå vil vie mer tid og oppmerksomhet til forhandlingene om markedsadgang. Det vil si lister over hvilke tjenester og vilkår avtalen vil få anvendelse for i hver enkelt part – såkalte bindingslister. Det norske åpningstilbudet ble offentliggjort etter fremleggelse i november 2013.

Et viktig høydepunkt fra forhandlingsrunden var at Mauritius som første aftikanske land nå deltar i forhandlingene. Tisa-gruppen består nå av 25 forhandlingsparter som til sammen representerer 52 WTO-medlemmer.

Neste forhandlingsrunde finner sted i oktober, under amerikansk møteledelse.