Fortsatt fremdrift i Tisa-forhandlingene

Den nest siste forhandlingsrunden fant sted 6.-13. oktober 2015 i Genève under USAs ledelse.

Partene forhandlet om tekst på områdene; e-handel, lokaliseringskrav, finansielle tjenester, telekomtjenester, åpenhet og god forvaltningsskikk, midlertidig opphold for spesialister på tjenesteoppdrag (leveringsmåte 4) og pakkepost. Det var også markedsadgangsforhandlinger om temaene leveringsmåte 4, finansielle tjenester, telekomtjenester, transport inkludert skipsfartstjenester, profesjonstjenester, miljøtjenester og energirelaterte tjenester. Et nytt forslag om statseide bedrifter ble fremlagt.

Norge deltok i tillegg på bilaterale  møter om markedsadgang og en rekke andre møter i smågrupper bl.a. for å drøfte norske forslag på energirelaterte tjenester og skipsfart.

Det var en stabil fremdrift i forhandlingene på de fleste områder, men på noen områder var det mindre progresjon enn forventet. Partene ble enige om å utarbeide en ambisiøs arbeidsplan for å sikre god fremdrift videre i forhandlingene de neste seks månedene (frem til april 2016). Tiltak for å sikre progresjon vil bl.a. være målrettet innsats på forhandlingsområder som har kommet langt, og legge større innsats i samarbeid mellom rundene.

Mauritius deltok for første gang denne forhandlingsrunden. Uruguay og Paraguay deltok ikke og vil ikke lenger delta i forhandlingene.

Neste forhandlingsrunde finner sted 29.11 til 4.12 under EUs møteledelse.