Klart for innspurt i Tisa-forhandlingene

Siste runde i Tisa-forhandlingene fant sted i Genève under Australias ledelse fra 8. til 18. juli 2016, og det var en lang og intens forhandlingsrunde. Hovedfokus var gjennomgang («stocktake») av alle forslag til tekster.

Gjennomgangen viste at partene er nær enighet for flere av tekstene. Samtidig gjenstår det mye arbeid på enkelte områder, som for eksempel institusjonelle bestemmelser, som ble diskutert i dybden for første gang under runden.

Partene ble enige om en arbeidsplan for høsten som inkluderer flere og lengre forhandlingsrunder med sikte på å sluttføre forhandlingene i 2016. Hvis man skal rekke å sluttføre forhandlingene i år, vil det kreve en betydelig innsats i forhandlingene om markedsadgang. Norge vil arbeide videre for bedre tilbud fra land som representerer viktige markeder for norske prioriterte tjenestesektorer som skipsfart, energirelaterte, telekom og sjøforsikringstjenester. 21. oktober 2016 er fristen for å levere endelige tilbud om markedsadgang.

Neste forhandlingsrunde er fra 19.-25. september og vil bli ledet av USA.