Oppsummering av Tisa-forhandlingene - november 2016

2. – 10. november møttes partene til forhandlinger ledet av EU i Genève. Det var store fremskritt på flere områder, inkludert det norsk-ledede arbeidet med skipsfartstjenester.

Det var en omfattende forhandlingsrunde hvor bl.a. finansielle tjenester, åpenhet, institusjonelle bestemmelser, e-handel, telekom, skipsfart, statseide selskaper, personbevegelser, pakkeposttjenester, vei og luftfartstjenester sto på dagsordenen.

I løpet av runden ble det også foretatt en gjennomgang av partenes reviderte tilbud, som ble lagt frem den 21. oktober. De reviderte tilbudene, samt Norges reviderte tilbud, fikk generelt gode tilbakemeldinger.

Selv om det var god fremdrift under siste forhandlingsrunde i november, ble det i etterkant avklart at det ikke vil være mulig å sluttføre forhandlingene i 2016. Partene vil møtes 6. – 7. desember for å gjennomgå status i forhandlingene og diskutere videre prosess.

Siden en Tisa-avtale vil være et viktig bidrag til norsk og global verdiskapning og vekst, vil Norge være beredt til å fortsette forhandlingene så snart partene er klare.