Følgebrev og versjon med markerte endringer

Les mer om Norges reviderte tilbud til Tisa-forhandlingene.