Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forhandlinger om e-handel i WTO

Norge vil delta i forhandlinger om nytt regelverk om e-handel i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Målet med forhandlingene er å oppdatere WTO-regelverket slik at det er bedre tilpasset en stadig mer digitalisert verdensøkonomi.

Forhandlingene er plurilaterale, det vil si at de vil foregå blant en gruppe WTO-medlemmer, men at de er åpne for alle medlemmer. Per mai 2019 har 77 WTO-medlemmer signalisert at de vil delta i forhandlingene. På sikt er målet at avtalen blir multilateral med deltakelse fra alle WTOs medlemsland.

Første forhandlingsrunde fant sted 13.-15. mai. Det forventes at de første forhandlingsrundene vil bli brukt på å diskutere ambisjonsnivå for forhandlingene, og komme til enighet om hvilke tema forhandlingene skal omfatte. Norge ønsker en avtale med høyt ambisjonsnivå. Et høyt ambisjonsnivå er en avtale som både omfatter varer og tjenester, og som går ut over grunnleggende tilretteleggende tiltak (f.eks. toll og tollbehandling, e-kontrakter og –signaturer, nettbaserte betalingsløsninger mv.). Samtidig ønsker Norge at så mange WTO-medlemmer som mulig deltar i forhandlingene og at interessene til de minst utviklede landene blir ivaretatt. 

Norske forberedelser

Forhandlingene ledes av Utenriksdepartementet v/Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi.

Det er opprettet en interdepartemental gruppe, samt en referansegruppe med deltakelse fra næringsliv, sivilt samfunn, tilsynsmyndighetene og berørte departementer. Den interdepartementale gruppen og referansegruppen møtes ved behov.

Oppdatert informasjon om forhandlingene vil bli lagt ut på regjeringen.no, blant annet om hvilke tema som vil omfattes når dette er avklart.

 

Til toppen