Norges dag

Norges dag er lagt til 28 mai 2010. Det legges opp til et omfattende program, med både næringsliv - og kulturelementer i tillegg til protokollære poster i det offisielle programmet.

Norges dag er lagt til 28 mai 2010. Det legges opp til et omfattende program, med både næringsliv - og kulturelementer i tillegg til protokollære poster i det offisielle programmet. Det planlegges en næringslivsdelegasjon i tilknytning til Norges dag.